Реклами
Featured Image -- 347

Людмил Стоянов

Занимавам се с полиграфско изследване от 1997 г. , т.е. вече 21 години; първо в Иститута по Психология на МВР, после във фирмите Диаконсулт ООД и Псиконтракт ООД. От 2007 г. в Бюро полиграф, сегашното име на фирмата ни е Арете Бюро Полиграф ООД . В практиката си досега имам проведени лично над 4060 изследвания.

Мога да кажа, че продължавам да правя полиграфски изследвания и до този момент с неугасващо удоволствие, желание и тръпка.

Чувството на увереност, че можеш да решиш проблемите, с които идват и искат да разрешат потребителите на услугата ме зарежда с енергия и воля всеки път, когато пристъпя към конкретния случай.

То е изградено в дългия процес на работа с 1) метода и неговите методики, които не са ме подвеждали и постоянно доказвали стабилна достоверност; 2) опита ми придобит в работата ми с множество клиенти, изследвани лица при най-различни случай; 3) във времето направих и много подобрения в използваната методика, които могат да се видят и от статиите в блога ни за МИТ (модифициран изследователски тест).

Постигането на резултати – разкриването на конкретните извършители или конкретните негативни действия които са извършили изследваните, но и тези които не са извършили, идентифицирането на лицата, които не са съпричастни към разследваното негативно деяние ме изпълва с чувството за изпълнен дълг към поръчителя на изследването и изследваните лица, а и ми създава добро име, макар и да звучи нескромно, пред клиента и изследваните. Вдъхновява ме и за усъвършенстване на работата ми в определени сектори на изследване в бъдещата ни работа.

Три са основните видове случай, при които, представителите на фирмите, собственици, ръководители по сигурността и други ръководители се обръщат към нас.

 1. вътрешно фирмени разследвания при инциденти – кражби, обири, изтичане на информация, саботаж, увреждане на техника, вещества, доброто име на ръководители или служители и прочее;
 2. приемане на нови служители (подбор) или преназначаване на друга позиция (реподбор) – проверка по темите за зависимости и рискови поведения;
 3. превантивни или комбиниране изследвания – проверка по темите за зависимости и рискови поведения и инцидентни разследвания (т.1)
1. Вътрешно фирмено разследване при инциденти.

При този вид изследване могат да се търсят:

а) вътрешни извършители на негативното действие под формата на кражби, саботаж, неразрешено изнасяне на конфиденциална информация. Например, кражби на стоки или пари, констатирани от ревизии или проверки; изнасяне и продажба на конфиденциална информация, подготовка и извършване на саботаж, увреждане на стоки, имущество, техника и прочее негативни действия

Служителят може да е присвоявал дневно 20-30 лв. Като стоки или пари, което е причинила липси, констатирани от ревизия; или откраднал плик с пари с 500 евра. Служителят може да е причинил бездействие на машина, като отнеме, повреди части в нея, или я изключи от захранването – например,  люпилни агрегати – за определено време; да запали стока, предизвика наводнение, да изсипе отрова в храната на животни, да замърси или постави отрови в хранителни стоки и прочее. Служителят може да източи сметки на фирма или на клиент, да предаде (продаде) на конкурент конфиденциална информация за оферти при търгове, конкурси, бизнес планове, компрометираща информация и прочее

Тези теми се проверяват като изследванията се попита дали е изнесъл, от помещението липсващата стока или пари, дали е харчил от тези пари за нещо, дали е продала или скрил някъде липсващата вещ или стока, дали я е консумирал и прочее.

Трябва да се знае, че въпросите се задават на изследвания като се пита дали е извършил действието, което представлява извършването на кражбата и то в миналото, т.е. Въпросите са консативни. Пита се: „изнесъл“ лиси „взел“ ли си, „скрил“ ли си, „дал“ ли си или „продал“ на някого това нещо което липсва. Не се пита: ти „откраднал“ ли си.

б) служители на фирмата, които са подпомогнали външни извършители на негативното действие – обири, кражби, саботаж, изтичане на информация, увреждане на доброто име и прочее

Престъпна група може да организира и извърши кражба на парите от обората на фирма от касата в офиса й. За тази цел обаче престъпната група може да е привлякла на своя страна вътрешен човек, служител на фирмата, който срещу обещание за възнаграждение или под заплаха да е издал информация, необходима за планирането, подготовката, извършването на кражбата и реализацията на откраднатото относно: кода за сота на фирмата, мястото където се намира касата, ключа или кода й, времето, когато се събират най- големи обороти, най прекия маршрут към помещението, където се намира касата, информация за охраната, подходите към сградата. Освен това вътрешен служител може да извърши действия, облекчаващи извършителите, например, да отвори врата или прозорец, да изнесе ключ и извади дубликат, самия той може да охранява престъпната група по времето на извършването на кражбата, да бъде участник в изнасянето на парите или шофьор на групата.

Подобни действия „къртицата“ може да извърши и за подпомагане на външни извършители при саботажни действия, извличане и изнасяне на поръчана от вън информация, подготовка на кражби или обири в обекти на фирмата, или в домове на ръководители на фирмата или клиенти на фирмата.

в) организаторите и съучастниците на извършеното негативно действие. Определя се кой какво е извършили и каква функция, ръководна или изпълнителска в извършеното негативно действие е имал

Полиграфът решава и задачи свързани с идентификацията на ролята на всеки един от извършителите на негативното действие, в случаите когато то има формата на групово престъпление.

При груповото престъпление имаме разпределение на ролите и видовете действия вътре в групата. Един член е организаторът на кражбата или обира, това е ръководителят на групата, другите членове на групата имат подчинен статут. Те са изпълнителите на специални задачи и действия, свързани с подготовката, извършването на кражбата и реализацията на откраднатото. Организаторът на престъпната група подбира екипа, планира действията, разпределя задачите сред извършителите, разпределя дяловете, взима най-голяма дял, т.е. контролира действията на членовете на групата при подготовката, извършването на кражбата, както и при реализацията на откраднатото. Всеки един от обикновените членове на групата извършва специализирани действия, например един е шофьор, други двама са ариергард на групата, те, например, отварят касата, набират кода, извършват физическите,  агресивните действия, ако се налагат. Друг член е „отцепката“ –  изпълнява информационна функция, по време на извършване на престъплението той, наблюдава, охранявя, .предава информация за опасност към останалите участници.

г) времето на извършване на негативното действие, мястото на извършване или съхранение, реализация на откраднатото или уликите, вида (характеристиката) на откраднатите неща

Може да се провери „алибито“ на изследваното лице, дали е бил или не в определен период от време на определено място. В други случаи се интересуваме откраднатите вещи продадени лиса или се съхраняват някъде и къде. Ако констатираме с полиграфа, че откраднатите неща са скрити някъде и не са реализирани още, може да се възстанови част или дори цялата щета.

С полиграфа можем да констатираме и кои и какви неща са откраднати или не от един човек, от определено място, през определен период от време. Дори може да се констатира, макар и в приблизителни интервали, количеството на липсващите пари или стоки, материали. Например, от 100 до 500 лв, 50-90 тона пшеница, 100-400 гр. златни бижута и прочее.

2. Приемане на нови служители (подбор) или преназначаване на друга позиция (реподбор)

При този вид изследване могат да се търсят:

а) проблеми на изследвания със зависимости към: алкохол, наркотици, хазарт, финансова, секти, акцентуираност (агресивност, палежи, клептомания и прочее)

Фирмата е заинтересована, превантивно и съобразявайки се със специфичните критериални изисквания на предмета на дейността си да поръча полиграфска проверка на кандидат служителите си преди постъпване на работа за зависимости, например към: психоактивни вещества (наркотици), алкохол, хазарт, прекомерна кредитна задлъжнялост, завишена физическа агресивност (външна или вътрешна), клептомания и прочее.

Например за пристрастеност към наркотици е достатъчно да се зададе въпрос, дали изследваният е употребявал последните 60 дни някой от следните видове наркотици: марихуана, амфетамини, кокаин, екстази, хероин или дизайнерска дрога. За алкохолизъм може да зададе релевантен (оценявания) въпрос дали изследваният е употребявал последните 60 дни твърд алкохол сутрин, няколко дни подред, по време на работа или два часа преди да отиде на работа.

За хазартна зависимост се задава въпрос дали последните 60 дни в рамките на едно денонощие е залагал суми над сумата която той ви посочи и то многократно в: интернет залози, тото, еврофутбол, машинки, казино, черно тото, лотарийни билети и прочее хазартни игри. Така ще разберете дали изследваният кандидат служител има проблеми с хазарта и в каква степен. Защото ако е получавал 1000 лв. заплата, а е залагал последните 60 дни и то многократно над 500 лв. и ако при въпроса за кредитната задлъжнялост посочи високи суми, при този кандидат има потенциална опасност за кражби от работно място или корупция.

За кредитната задлъжнялост задаваме въпроса така, дали в момента плаща месечни вноски или трябва да ги плаща, но не ги е платил по кредити на сума над тази която ви обяви по ипотека, потребителски кредит, лизинг, бързи кредити, на лихвари с висок процент.

Так се получава една изключително обективна картина (профил) на изследвания кандидат служител относно актуалните му зависимости.

Тази изключително важна информация за личността не може да се получи посредством друг изследователски метод, който е толкова ефективен, бърз, достоверен, конкретен и нескъп освен полиграфския, защото той включва в себе си наред с психологически и психофизиологичен научен критерий за диагностика на поведението на личността!

б) рискови поведения: криминално минало, нагласа за постоянна заетост, обвързаност с конкурентна структура и недоброжелатели на фирмата

Липсата на криминални прояви в предишна месторабота също лесно може да се провери, поставяйки му въпроса, дали последните 2 години е присвоявал от предишна месторабота многократно стоки или пари, в схема или сам и то на стойност над сумата която той ви сподели. По този начин с увереност можем да (прогнозата е с голяма степен на достоверност) изключим такива да се проявят и в бъдещето поведение на кандидат служителя вече на новото му работно място, при професионалната му реализация във фирмата. По подобен начин се определя и намерението му за постоянна заетости като се запита дали е взел решение да работи тази работа и не е обещал на друг работодател тайно да работи в друга фирма. А дали е обвързан с конкурентна служба се проверява с въпроса дали е провел предварителен разговор с представител на конкурентна структура и обещал да му дава конфиденциална информация за фирмата.

в) при реподбора, тъй като се касае за проверки на служители, които трябва да заемат друга длъжност (позиция)

С полиграфа се задават въпроси за кражби от месторабота, а не се проверява криминално минало преди постъпване на работа. Въпросите за зависимост са като при подбора на кандидат служители.

3. Превантивни или комбинирани изследвания
а) проверка на зависимости, рискови поведения, и прочее теми, описани в т. 2 (подбор и реподбор) .

Подобни изследвания фирмата поръчва на полиграфистите, когато има съмнение за злоупотреби, кражби, подготовка на саботажи или подобни, но ням конкретни сигурни данни; при профилактично (изпреварващо) действие от страна на ръководството на фирмата, което да въздържа негативни действия на служители срещу фирмата. Някои по-големи фирми са ни споделяли, че има изключителен ефект от профилактичните полиграфски проверки, констатирали са 2-5 % спад на липсите, при ревизии. Към този позитивен ефект се добавят и констатираните нередности, вследствие на превантивната проверка.

б) въпросите за инциденти, които са станали преди назначената профилактичната проверка с полиграф (т.1 – инциденти).

Наред с въпросите за зависимости, рискови поведения, акцентуация, формулирани в т.2 (подбор и реподбор) може да се проведат проверки и зададат въпроси свързани с инциденти, формулирани в т.1 (инциденти).

Разбира се какви въпроси и теми ще бъдат поставени за проверка от полиграфа решава поръчителят, който се явява упълномощен представител на фирмата (специалист по сигурност, административен директор, шеф личен състав, самия собственик, съдружник или друг упълномощен от фирмата ръководител) .

 

Featured Image -- 347

Първо, към кого се обръщам с тази статия?

а) към колегите си, полиграфски изследователи;

б) към изследваните лица;

Какъв е видът на проверката с полиграф ли, при който това се случва?! Естествено интимна лоялност, но ми се е случвало и ….. представители (собственици, ръководители на високо ниво) на фирми. Какво е оправданието при първите и при вторите. Това са доста интересни, но и жалки оправдания. За „изневерилите“ на половинките си: „искам да си запазя семейството, обичам жена си“, „децата“, „не бива заради една масажистка“, „компаньонка“, „просто някога не мога да овладея сексуалния си нагон“ (това поне звучи искренно) и прочее оправдания. Някои обещават, че никога повече няма да повторят това.

При втория случай основният мотив е – да се отстрани неудобен човек от определена позиция, разбира се, зада сложат там свое протеже. Имах един случай, когато използваха полиграфа, зада наложат глоба на работниците, вероятно причината беше да се съберат пари за закупуване на техника (без изследваните да са се провалили на теста). Друг ги глобяваше, ако не са издържали теста с определена сума, с пъти по-висока от моето възнаграждение за един човек и стойността на причинената щета (когато им казах, че знам за това, повече не ме викнаха да правя там изследвания!

Към Вас Колеги.

Как провеждам разговора си с подобни лица? Трябва да сме искрени и да признаем, че неизневеряващите мъже или жени са много малък процент от общата популация,  вероятно под 5 %! Да, така е, обаче не може полиграфистът да се поддава на чувства и да прави „компромис в името на запазване на семейството“! Защото:

 • семейството (или интимното приятелство) се запазва само когато има (или се възстанови) двустранно доверие между партнйорите. В този смисъл полиграфистът не може, въпреки обещаното „колкото трябва ще платя“ възнаграждение да прикрива, отлага или изкуствено поддържа липсата на такова доверие;
 • представете си , че макар и един път приемете пари – 1000 лв, 2000 лв. или пък повече ( на мен повече не са ми предлагали, но не съм се и пазарил, щото мисля, все пак, че съм „специалист със способности“ 🙂 ) , тогава ставате зависим. Всеки момент може да бъдете изнудван, че и „препоръчван“. Аз лично съм се опазил от такива изкушения. Настоятелно, в името честта на нашата гилдия, бих Ви посъветвал за същото! Не се поддавайте, колкото и нуждата да Ви притиска!
  Къде отива ИМЕТО Ви и Вашето достойнство, ако се поддадете на подобно изкушение!?
 • Не помагаме на интимно (сексуално) обвързаните  двойки, като ги „спасяваме“, фалшифицирайки полиграфските резултати. Напротив, прави сме само тогава, когато убедим този, който иска манипулиране на теста, настоятелно и категорично, да ни се изповяда, а после да си признае греха и към партньора(ката) си. Тогава можем да бъдем полезни и да изпълним нашия чисто човешки, но и граждански, дълг за спасяването на грозящото опасност от разпадане или застрашено от разпадане семейство, или интимна връзка между двойка лица.

Към семействата или двойките, които се подлагат на полиграфски тест за интимна лоялност:

 • Доверието помежду Ви трябва да се гради, опазва двустранно, от Вас двама Ви! Не може полиграфския тест да замести тези ваши, взаимни отговорности, или да възстанови доверието помежду Ви.
 • Полиграфският тест може а) при искрени искрени отговори по време на теста да спомогне за възстановяването на доверието, но не и да го изгражда или възстановява,  без то да е двустранно налично.
 • Не може да се възстанови доверието при б) фалшифициране на резултатите. Невъзможно е това да стане чрез „временното отлагане“ на признаването на изневярата. Първо, защото явно половинката Ви е прекалено ревнива и подозрителна, след като са Ви подложили на тест, и ще продължава да „разследва“, докато не потвърди своята предварителна  „убеденост“, намери „уликите“ и не „отмъсти“ за накърненото си честолюбие. Второ, когато човек изневерява, това е вследствие на вътрешни подбуди, които в повечето от случаите ми трудно контролира, т.е. най-вероятно изневерите ще се проявят отново, а „засичането“ им от страна на половинката ще стане още по вероятно, а това ще доведе отново до скандали и повторно, още по-драматично  сриване на доверието помежду Ви.
 • Тестът с полиграф констатира, изключително достоверно, разбира се, изневяра. Това е важно, но в никакъв случай не може да замести връзката Ви и най-вече дългогодишния процес, в редица случаи десетилетни взаимодействия и отношения, изградили  доверието помежду Ви на определено ниво. Така че вземете под внимание резултатите от теста, но на спокойствие,  премислете и оценете в ретроспекция, цялостно плюсовете и минусите на връзката си с вашия партньор, особено ако тя е дълготрайна, имате деца, съвместни имоти или бизнес, бъдете самокритични и справедливи и към собствените си постъпки и поведение, дали и те не са допринесли („виновно“) за подкоповане на взаимното Ви доверие; обсъждайте честно причините, довели връзката Ви до това състояние заедно с Вашата половинка, и чак тогава вземете решения за прекратяване или запазването й.
 • Положителните резултати от теста с полиграф в редица случаи не води до успокоение на  „прекалените“ ревнивци. В тези  случаи трябва да се потърси  психологически подход за решаването на проблема, например црез посещаване на семейни психологически консултации. При такива хора (параноици) чувството за ревност се задълбочава с възрастта, те трудно преодоляват  т.н. застойност на афекта,  обсебени от чувството за наранено честолюбие, и не могат по никакъв начин да се отървят от неговата сила, натрапливост дори  тотална зависимост. Възможни са и и появата у него на здравословни проблеми, освен чисто психологическите (непрекъсното половинката бива следена – фейсбук, телефонни обаждания и прочее -, контролирана и „разпитвана“ по повод на най-обикновени разговори или невербани прояви към външни лица, в които на ревнивецът му се привиждат „категорични“ „измени и изневери“) и това трябва да се има предвид при решаването на проблемите при този род взаимоотношения.

Вместо заключение

Полирафското изследване е много силен инструмент, метод за констатиране на нарушено доверие между членовете на семейството, интимни партньори, служител и работодател.

То може да констатира извършването на негативни действия или поведения от много тежък характер, за които никой не подозира, във време много отдалечено от настоящия момент, проявени на всякакви места, или области, сектори на междуличностните и обществените отношения; и това с изключително висока степен на достоверност (валидност) и точност (надеждност)!

Поради  тези си качества полиграфското изследване би трябвало да се използва много по-сериозно от фирмите и оранизациите, отделните лица за подпомагане на решението на възникващите непекъснато социални проблеми и противоречия. За съжаление в България правилното му приложение и обхват не са на задоволително ниво. Има редици причини за това, но най-важната е, според мен недостатъчното неразбиране на положителните ефектите от прилагането му в практиката.

 

Дали това е верно и точно!? Истина или компромат!? В системата на МВР има специално звено за полиграфски изследвания, надявам се още съществува, което би трябвало да извършва проверки на висшите длъжности лица за нерегламентирани връзки с организираната престъпност. Ако са невъзможни вътрешни проверки, да се обърнат към специалисти извън системата. Доста сме. Определено техните полиграфски изследвания ще бъдат независими и обективни. В крайна сметка трябва да се проверяват висшите служители най-напред, а не да се почва от редовите „катаджии“, например!  Виж долната връзка!
https://frognews.bg/novini/samo-vav-frog-vissh-politsai-bivsh-magistrat-izmaknali-aresta-horata-zlatko-baretata.html

Голяма съпротива слещу изследването с полиграф сред средите на прокуратурата  в Румъния!? Защо ли!?

Методика – МИТ (модифициран изследователски тест). Зададени са 7 релевантни въпроса. Направени са 3 полиграми. Някой от релевантните въпроси са зададени повече от 3 пъти, което е допустимо при използване на МИТ. Зададени са 9 контролни, и по един неутрален, жертвено релевантен и симптоматичен въпрос.

Случай – 22 годишен младеж. Тема – кражба на служебни пари. Валидност – лицето прави самопризнание пред поръчителя на изследването (ръководен представител на фирмата) след обсъждане на резултатите от изследването с полиграф. Събитието е от 2016 г.

Избираме за анализ спот от третата полиграма, където имаме редуване на двойки еднакви зони.

51В случая ще оценяваме релевантен въпрос R3 със С6, естествено наляво. Както разбираме правилото на Бакстър „или…или“ в този спот е изключено. Какво наблюдаваме на графиката (Графика 170517.1) в този сегмент, където е разположен и R3? Изключителна интензивност на физиологичните следи в червените двойки зони сравнение със зелените главно при дишането и изпотяването. Интензивността на следата на кардиото е малко по-равномерно изразена в двете сравними зони на отреагиране. Въпреки всичко и артериалното налягане е най-силно в зоната на R7. Имайте предвид, че С9 е превърнат в релевантен въпрос, вследствие на естеството на случая, неговото съдържание, което няма да обсъждаме тук заради личната информация.

52Имаме висока интензивност и при следата на мускулната активност – най-долната черна следа в графиката. Вижте на тази графика. В предишната графика се вижда, че тази следа е особено интензивна в червена зона. При R3 показателят PkAmp (височината на амплитудата) е 1.036, докато при С6 е 0.628!

особено силно е това отклонение от нормалното при R1. Вижте по горната графика. Този показател ни показва високото мускулно напрежение на изследвания в зоната на релевантните въпроси.

Други неща, които наблюдаваме на първата графика? Според следата на микрофончето, черната следа, под коремното дишане, която показва дължината на въпроса констатираме наличието на различни по дължина контролни и релевантни въпроси, които са специфика на МИТ. Дължината на въпросите в спота на R3 е относително еднаква, контролният е малко по-дълъг.

Оценка на R3

Дишане

Нека започнем с дишането. Тъй като лицето е от мъжки пол ще акцентираме вниманието си върху коремното дишане. В програмата на апарата CPS Pro, с който е извършено това изследване коремното дишане e обозначено с AR.

В червената зона имаме няколко стрес тенденции. Първо забелязват се два дихателна цикъл, чиито долни пикове са разположени над базовата черна линия. Второ, имаме низходящо, последвани от възходящо потиснати дихателни цикли. Трето, както споменахме, наблюдава се по ниска честота на дишане (rate) в червена зона с около 1 пункт при 22.3 секундно селектиране след началото на въпроса (durn). При преброяване на горните и долните пикове на дихателните цикли в тази времева селекция получаваме за R3 – 14 бр., а при C3 – 16 броя пикове (връхчета). Дори при третия елемент на анализа започваме да мислим за максимална оценка от (-)2. нека обаче се съсредоточим върху втория елемент – потиснатите цикли, т.е. оценка по вертикала. Виждате се 4 дихателни цикли под горната черна линия в червената зона. Според правилата на Бакстър даваме оценка (-)2. Единственото притеснително обстоятелство за да се замислим за максималната оценка е по-дълбокото поемане на въздух при началото на задаване на релевантния въпрос, първия дихателен цикъл. Той обаче е само малко по-висок от подобен висок цикъл в началото на контролния въпрос, поради което нещата се балансират, защото за разлика от дълбокото поемане при контролния не следват подтиснати дихателни цикли, а при релевантния следват, следователно дишането в зелената зона е под контрола на парасимпатиковия отдел на вегетативната нервна система и оценката ни е достатъчно аргументирана.

Над горната черна линия в областта на селекцията при зелена зона имаме 4, а при червена 2 „отрязани“ пика на дихателните цикли, така че дихателния площта на дихателния обем затворен в тези отрязани триъгълници е по-голяма (или поне еднаква!) в зелената зона, въпреки, че дължината на контролния въпрос е малко по-голяма.

И така (-) 2 при дишането.

Изпотяване (КГР)

53Даваме оценка (-1), тъй като височината (PkAmp) в зелена зона е 0.26, а в червена – 0.73. Разбира се, може да се закръгли и да се даде оценка (-) 2, но това е малко завишено. Основания за това ни дава обстоятелството, че надигащото се рамо на кгр реакцията в зелената зона започва с дълбоко поемане на въздух (втория дихателен цикъл още при задаване на контролния въпрос), докато при червената зона височината на изпотяването се появява във времето на потиснатите дихателни цикли, което за мен е бил водещия принцип при даване на оценка (-)2, отразен в отчета след изследването на лицето.

И така оценка (-)1 при изпотяването.

Сърдечна дейност (артериално налягане)

Давам оценка (+1), тъй като имаме завишаване на артериалното налягани в зелена зона. 54Трябва обаче да отбележим че честотата на пулса (rate) в селекцията от 28.6 секунди от началото на въпроса в зелена зона е с 5 единици по-висока. Съответно 70.9 срещу 75.7. В този случай, като цяло и при трите полиграми честотата на пулса е по-ниска при релевантните въпроси, което означава, че тенденцията е усилване дейността на симпатиковия отдел на вегетативната нервна система в обхвата на червената зона чрез намаляване на честотата на пулса и обратното, успокоение се проявява чрез завишаване на честотата на пулса в обхвата на зелената зона, т.е. при контролните въпроси. Характерно за стрес реакцията при кардиото е заоблеността на средната линия. При контролния въпрос тук тя е права и липсва заобленост, отсечено, почти под прав ъгъл тръгва нагоре. Пулсът е разтегнат и не е плътен в частта на повдигащото се рамо. Обикновено при силен стрес средната линия на издигащото се рамо има центробежна заобленост, насочена навън. Казвам това, зада се разбере условността на оценката при този конкретен спот. Не трябва да забравяме и ограничеността на оценката при ограничение в посоката на оценка, т.е. изключването на правилото „или…или“. Затова са взети под внимание и останалите пускания на R3 в другите полиграми. Като цяло оценката при три повторения е била (-)11, т.е. влезнала е в скалата на “лъжата“.

И така оценка (+)1 на кардиото.

Людмил Стоянов

дишане честота равна височинаПонякога дишането не се различава много драстично по вертикала, в смисъл височината на дихателните цикли и в червена и в зелена зона е почти еднаква или с едва забележима разлика. На графиката се вижда горното дишане на изследвана. При зоните на въпроси R2 и С8 имаме относително еднаква височина на дихателните цикли. Разликата по хоризонтала е значимо различна в двете зони. Възниква въпросът кога и как да изчислим с пълната оценка (-)2 релевантни въпрос опирайки се преимуществено на хоризонталния анализ и оценка на дишането. Случаят, който разглеждаме, за да демонстрираме оценка на дишането по хоризонтала е с три полиграми. Изследователският тест (модифициран изследователски тест) се състои от 8 релевантни въпроса, 9 контролни, по един жертвено релевантен, неутрален и симптоматичен. Имаме самопризнание на изследваната за въпроси R6 и R2, след изследването. Използваме изчислителния модул на програмата Cpspro Fusion на фирма Stoelting co. тя е отбелязана с rate. Програмата поддържа полиграфската апаратура CPS Pro, произведен от същата фирма. Селекцията на дихателните цикли е с дължина 20 секунди. На графиките са представени параметрите на измерването.

дишане честотаКогато честотата на дишането е с 2 пункта(от 1.5 – нагоре) може да пишем (-) 2 (минус две) на дишането. В случая имаме жена, гръдното дишане е по-проявено. Имаме и подтиснатост на дихателните цикли на R6. Честотата на дишане е съответно R6 – 14.6, а при C9 (следващият контролен въпрос) 16.8. Виждат се категорични реакции при изпотяването и при артериалното налягане. Разбира се има и елементарен ръчен метод за оценка ,изчисление, а именно ръчно преброяване на пиковете на дихателните цикли в рамките на 20 секунди селекция на дихателните цикли, от момента на задаване на въпроса. Както в червената, така и в зелената зона на сравняване. Просто се преброява колко са пиковете на дихателните цикли в долната и горната им част. Когато имаме 2 (или повече от 2) по-малко дихателни цикли в червена зона, при сравнително еднакви височини на дихателните цикли в двете сравними зони поставяме оценка (-) 2.

дишане честота 1Сега да видим и реакциите на R2, който корелира с R6 и при двата въпроса имаме самопризнание на изследваното лице, че е извършил негативните действия, описани в съдържанието на тези релевантни въпроси. Отново се наблюдава ниска честота, по-ниска височина и леко надигане над базовата линия на дихателните цикли в червената зона. Разликата в честотата е отново над 2 пункта. Времетраенето (дължината) на контролния въпрос, в случая С5, е три пъти по голяма, но и когато дължината на измерване (20 секунди) се постави в средата на контролни въпрос отново получаваме близо 2 пункта по-ниска честота на дихателните цикли при червена зона, така че спокойно присъждаме (-) 2. Изпотяването е със силна реакция (-)2, артериалното налягане е на 0 (нула).

4Когато релевантните и контролните въпроси са по дълги и съответно времето за реакция е удължено, както е предпоставено в модифицирания изследователски тест (МИТ) се прави селекция на 30 секунди от следата на дишането. Подобен случай, отново със самопризнание се вижда на графиката от ляво. Сравняваме на ляво, релевантния въпроси R2 към С7. Програмата ни показва разлика в честотата на дишане повече от 2, съответно 14.9 към 17.3. При ръчно преброяване имаме 3 пика на дихателните цикли в повече в зелената зона (при С7) в сравнение с червената зона ( R2). Виждат се и силни реакции в червена зона на кардиото и кгр.

5При същия случай, но друг сегмент от полиграмите, при сравнително еднаква височина на дихателните цикли, единствено честотата на дишането, т.е. хоризонталът ни дава основа на една обективна оценка. Сравнението тук е на дясно, R2 към С4. Отново имаме 2 пункта разлика в честотата на дишане. Иначе имаме доста потиснати дихателни цикли в зелената зона, което може да ни подведе и грешно да занулим оценката.

Като извод се налага, че при едва забележими различия на промените на дишането по вертикала трябва да използваме оценка на хоризонтала, а именно внимателно да броим дихателните цикли и използваме правилото при повече от 2 пика на дихателните цикли в зелената зона на спота релевантния въпрос се оценява с (-) 2.

Людмил Стоянов