Публикувано в Uncategorized

Опити за корумпиране на полиграфистите

Featured Image -- 347

Първо, към кого се обръщам с тази статия?

а) към колегите си, полиграфски изследователи;

б) към изследваните лица;

Какъв е видът на проверката с полиграф ли, при който това се случва?! Естествено интимна лоялност, но ми се е случвало и ….. представители (собственици, ръководители на високо ниво) на фирми. Какво е оправданието при първите и при вторите. Това са доста интересни, но и жалки оправдания. За „изневерилите“ на половинките си: „искам да си запазя семейството, обичам жена си“, „децата“, „не бива заради една масажистка“, „компаньонка“, „просто някога не мога да овладея сексуалния си нагон“ (това поне звучи искренно) и прочее оправдания. Някои обещават, че никога повече няма да повторят това.

При втория случай основният мотив е – да се отстрани неудобен човек от определена позиция, разбира се, зада сложат там свое протеже. Имах един случай, когато използваха полиграфа, зада наложат глоба на работниците, вероятно причината беше да се съберат пари за закупуване на техника (без изследваните да са се провалили на теста). Друг ги глобяваше, ако не са издържали теста с определена сума, с пъти по-висока от моето възнаграждение за един човек и стойността на причинената щета (когато им казах, че знам за това, повече не ме викнаха да правя там изследвания!

Към Вас Колеги.

Как провеждам разговора си с подобни лица? Трябва да сме искрени и да признаем, че неизневеряващите мъже или жени са много малък процент от общата популация,  вероятно под 5 %! Да, така е, обаче не може полиграфистът да се поддава на чувства и да прави „компромис в името на запазване на семейството“! Защото:

 • семейството (или интимното приятелство) се запазва само когато има (или се възстанови) двустранно доверие между партнйорите. В този смисъл полиграфистът не може, въпреки обещаното „колкото трябва ще платя“ възнаграждение да прикрива, отлага или изкуствено поддържа липсата на такова доверие;
 • представете си , че макар и един път приемете пари – 1000 лв, 2000 лв. или пък повече ( на мен повече не са ми предлагали, но не съм се и пазарил, щото мисля, все пак, че съм „специалист със способности“ 🙂 ) , тогава ставате зависим. Всеки момент може да бъдете изнудван, че и „препоръчван“. Аз лично съм се опазил от такива изкушения. Настоятелно, в името честта на нашата гилдия, бих Ви посъветвал за същото! Не се поддавайте, колкото и нуждата да Ви притиска!
  Къде отива ИМЕТО Ви и Вашето достойнство, ако се поддадете на подобно изкушение!?
 • Не помагаме на интимно (сексуално) обвързаните  двойки, като ги „спасяваме“, фалшифицирайки полиграфските резултати. Напротив, прави сме само тогава, когато убедим този, който иска манипулиране на теста, настоятелно и категорично, да ни се изповяда, а после да си признае греха и към партньора(ката) си. Тогава можем да бъдем полезни и да изпълним нашия чисто човешки, но и граждански, дълг за спасяването на грозящото опасност от разпадане или застрашено от разпадане семейство, или интимна връзка между двойка лица.

Към семействата или двойките, които се подлагат на полиграфски тест за интимна лоялност:

 • Доверието помежду Ви трябва да се гради, опазва двустранно, от Вас двама Ви! Не може полиграфския тест да замести тези ваши, взаимни отговорности, или да възстанови доверието помежду Ви.
 • Полиграфският тест може а) при искрени искрени отговори по време на теста да спомогне за възстановяването на доверието, но не и да го изгражда или възстановява,  без то да е двустранно налично.
 • Не може да се възстанови доверието при б) фалшифициране на резултатите. Невъзможно е това да стане чрез „временното отлагане“ на признаването на изневярата. Първо, защото явно половинката Ви е прекалено ревнива и подозрителна, след като са Ви подложили на тест, и ще продължава да „разследва“, докато не потвърди своята предварителна  „убеденост“, намери „уликите“ и не „отмъсти“ за накърненото си честолюбие. Второ, когато човек изневерява, това е вследствие на вътрешни подбуди, които в повечето от случаите ми трудно контролира, т.е. най-вероятно изневерите ще се проявят отново, а „засичането“ им от страна на половинката ще стане още по вероятно, а това ще доведе отново до скандали и повторно, още по-драматично  сриване на доверието помежду Ви.
 • Тестът с полиграф констатира, изключително достоверно, разбира се, изневяра. Това е важно, но в никакъв случай не може да замести връзката Ви и най-вече дългогодишния процес, в редица случаи десетилетни взаимодействия и отношения, изградили  доверието помежду Ви на определено ниво. Така че вземете под внимание резултатите от теста, но на спокойствие,  премислете и оценете в ретроспекция, цялостно плюсовете и минусите на връзката си с вашия партньор, особено ако тя е дълготрайна, имате деца, съвместни имоти или бизнес, бъдете самокритични и справедливи и към собствените си постъпки и поведение, дали и те не са допринесли („виновно“) за подкоповане на взаимното Ви доверие; обсъждайте честно причините, довели връзката Ви до това състояние заедно с Вашата половинка, и чак тогава вземете решения за прекратяване или запазването й.
 • Положителните резултати от теста с полиграф в редица случаи не води до успокоение на  „прекалените“ ревнивци. В тези  случаи трябва да се потърси  психологически подход за решаването на проблема, например црез посещаване на семейни психологически консултации. При такива хора (параноици) чувството за ревност се задълбочава с възрастта, те трудно преодоляват  т.н. застойност на афекта,  обсебени от чувството за наранено честолюбие, и не могат по никакъв начин да се отървят от неговата сила, натрапливост дори  тотална зависимост. Възможни са и и появата у него на здравословни проблеми, освен чисто психологическите (непрекъсното половинката бива следена – фейсбук, телефонни обаждания и прочее -, контролирана и „разпитвана“ по повод на най-обикновени разговори или невербани прояви към външни лица, в които на ревнивецът му се привиждат „категорични“ „измени и изневери“) и това трябва да се има предвид при решаването на проблемите при този род взаимоотношения.

Вместо заключение

Полирафското изследване е много силен инструмент, метод за констатиране на нарушено доверие между членовете на семейството, интимни партньори, служител и работодател.

То може да констатира извършването на негативни действия или поведения от много тежък характер, за които никой не подозира, във време много отдалечено от настоящия момент, проявени на всякакви места, или области, сектори на междуличностните и обществените отношения; и това с изключително висока степен на достоверност (валидност) и точност (надеждност)!

Поради  тези си качества полиграфското изследване би трябвало да се използва много по-сериозно от фирмите и оранизациите, отделните лица за подпомагане на решението на възникващите непекъснато социални проблеми и противоречия. За съжаление в България правилното му приложение и обхват не са на задоволително ниво. Има редици причини за това, но най-важната е, според мен недостатъчното неразбиране на положителните ефектите от прилагането му в практиката.

 

Публикувано в Uncategorized

При какви случаи се използва полиграфското изследване от фирмата?

Featured Image -- 347
Людмил Стоянов

Мога да кажа, че продължавам да правя полиграфски изследвания и до този момент с неугасващо удоволствие, желание и тръпка.

Занимавам се с полиграфско изследване от 1997 г. , т.е. вече 21 години; първо в Иститута по Психология на МВР, после във фирмите Диаконсулт ООД и Псиконтракт ООД. От 2007 г. в Бюро полиграф, сегашното име на фирмата ни е Арете Бюро Полиграф ООД . В практиката си досега имам проведени лично над 4060 изследвания.

Чувството на увереност, че можеш да решиш проблемите, с които идват и искат да разрешат потребителите на услугата ме зарежда с енергия и воля всеки път, когато пристъпя към конкретния случай.

То е изградено в дългия процес на работа с 1) метода и неговите методики, които не са ме подвеждали и постоянно доказвали стабилна достоверност; 2) опита ми придобит в работата ми с множество клиенти, изследвани лица при най-различни случай; 3) във времето направих и много подобрения в използваната методика, които могат да се видят и от статиите в блога ни за МИТ (модифициран изследователски тест).

Постигането на резултати – разкриването на конкретните извършители или конкретните негативни действия които са извършили изследваните, но и тези които не са извършили, идентифицирането на лицата, които не са съпричастни към разследваното негативно деяние ме изпълва с чувството за изпълнен дълг към поръчителя на изследването и изследваните лица, а и ми създава добро име, макар и да звучи нескромно, пред клиента и изследваните. Вдъхновява ме и за усъвършенстване на работата ми в определени сектори на изследване в бъдещата ни работа.

Три са основните видове случай, при които, представителите на фирмите, собственици, ръководители по сигурността и други ръководители се обръщат към нас.

 1. вътрешно фирмени разследвания при инциденти – кражби, обири, изтичане на информация, саботаж, увреждане на техника, вещества, доброто име на ръководители или служители и прочее;
 2. приемане на нови служители (подбор) или преназначаване на друга позиция (реподбор) – проверка по темите за зависимости и рискови поведения;
 3. Превантивни („изпреварващи“ и „въздържащи проявата“ на събитието) или комбинирани изследвания (т.3+т.1; т.3+т.2)

1. Вътрешно фирмено разследване при инциденти.

При този вид изследване могат да се търсят:

а) вътрешни извършители на негативното действие под формата на кражби, саботаж, неразрешено изнасяне на конфиденциална информация. Например, кражби на стоки или пари, констатирани от ревизии или проверки; изнасяне и продажба на конфиденциална информация, подготовка и извършване на саботаж, увреждане на стоки, имущество, техника и прочее негативни действия

Служителят може да е присвоявал дневно 20-30 лв. Като стоки или пари, което е причинила липси, констатирани от ревизия; или откраднал плик с пари с 500 евра. Служителят може да е причинил бездействие на машина, като отнеме, повреди части в нея, или я изключи от захранването – например,  люпилни агрегати – за определено време; да запали стока, предизвика наводнение, да изсипе отрова в храната на животни, да замърси или постави отрови в хранителни стоки и прочее. Служителят може да източи сметки на фирма или на клиент, да предаде (продаде) на конкурент конфиденциална информация за оферти при търгове, конкурси, бизнес планове, компрометираща информация и прочее

Тези теми се проверяват като изследванията се попита дали е изнесъл, от помещението липсващата стока или пари, дали е харчил от тези пари за нещо, дали е продала или скрил някъде липсващата вещ или стока, дали я е консумирал и прочее.

Трябва да се знае, че въпросите се задават на изследвания като се пита дали е извършил действието, което представлява извършването на кражбата и то в миналото, т.е. Въпросите са консативни. Пита се: „изнесъл“ лиси „взел“ ли си, „скрил“ ли си, „дал“ ли си или „продал“ на някого това нещо което липсва. Не се пита: ти „откраднал“ ли си.

б) служители на фирмата, които са подпомогнали външни извършители на негативното действие – обири, кражби, саботаж, изтичане на информация, увреждане на доброто име и прочее

Престъпна група може да организира и извърши кражба на парите от обората на фирма от касата в офиса й. За тази цел обаче престъпната група може да е привлякла на своя страна вътрешен човек, служител на фирмата, който срещу обещание за възнаграждение или под заплаха да е издал информация, необходима за планирането, подготовката, извършването на кражбата и реализацията на откраднатото относно: кода за сота на фирмата, мястото където се намира касата, ключа или кода й, времето, когато се събират най- големи обороти, най прекия маршрут към помещението, където се намира касата, информация за охраната, подходите към сградата. Освен това вътрешен служител може да извърши действия, облекчаващи извършителите, например, да отвори врата или прозорец, да изнесе ключ и извади дубликат, самия той може да охранява престъпната група по времето на извършването на кражбата, да бъде участник в изнасянето на парите или шофьор на групата.

Подобни действия „къртицата“ може да извърши и за подпомагане на външни извършители при саботажни действия, извличане и изнасяне на поръчана от вън информация, подготовка на кражби или обири в обекти на фирмата, или в домове на ръководители на фирмата или клиенти на фирмата.

в) организаторите и съучастниците на извършеното негативно действие. Определя се кой какво е извършили и каква функция, ръководна или изпълнителска в извършеното негативно действие е имал

Полиграфът решава и задачи свързани с идентификацията на ролята на всеки един от извършителите на негативното действие, в случаите когато то има формата на групово престъпление.

При груповото престъпление имаме разпределение на ролите и видовете действия вътре в групата. Един член е организаторът на кражбата или обира, това е ръководителят на групата, другите членове на групата имат подчинен статут. Те са изпълнителите на специални задачи и действия, свързани с подготовката, извършването на кражбата и реализацията на откраднатото. Организаторът на престъпната група подбира екипа, планира действията, разпределя задачите сред извършителите, разпределя дяловете, взима най-голяма дял, т.е. контролира действията на членовете на групата при подготовката, извършването на кражбата, както и при реализацията на откраднатото. Всеки един от обикновените членове на групата извършва специализирани действия, например един е шофьор, други двама са ариергард на групата, те, например, отварят касата, набират кода, извършват физическите,  агресивните действия, ако се налага. Друг член е „отцепката“ –  изпълнява информационна функция, по време на извършване на престъплението той, наблюдава, охранявя, предава информация за опасност към останалите участници.

г) времето на извършване на негативното действие, мястото на извършване или съхранение, реализация на откраднатото или уликите, вида (характеристиката) на откраднатите неща

Може да се провери „алибито“ на изследваното лице, дали е бил или не в определен период от време на определено място. В други случаи се интересуваме откраднатите вещи продадени лиса или се съхраняват някъде и къде. Ако констатираме с полиграфа, че откраднатите неща са скрити някъде и не са реализирани още, може да се възстанови част или дори цялата щета.

С полиграфа можем да констатираме и кои и какви неща са откраднати или не от един човек, от определено място, през определен период от време. Дори може да се констатира, макар и в приблизителни интервали, количеството на липсващите пари или стоки, материали. Например, от 100 до 500 лв, 50-90 тона пшеница, 100-400 гр. златни бижута и прочее.

2. Приемане на нови служители (подбор) или преназначаване на друга позиция (реподбор)

При този вид изследване могат да се търсят:

а) проблеми на изследвания със зависимости към: алкохол, наркотици, хазарт, финансова, секти, акцентуираност (агресивност, палежи, клептомания и прочее)

Фирмата е заинтересована, предварително и съобразявайки се със специфичните критериални изисквания на предмета на дейността си да поръча полиграфска проверка на кандидат служителите си преди постъпване на работа за зависимости, например, към: психоактивни вещества (наркотици), алкохол, хазарт, прекомерна кредитна задлъжнялост, завишена физическа агресивност (външна или вътрешна), клептомания и прочее.

Например за пристрастеност към наркотици в повечето случаи е достатъчно да се зададе въпрос, дали изследваният е употребявал последните 60 дни някой от следните видове наркотици: марихуана, амфетамини, кокаин, екстази, хероин или дизайнерска дрога. За алкохолизъм може да зададе релевантен (това е активният, оценяваният) въпрос дали изследваният е употребявал последните 60 дни твърд алкохол сутрин, няколко дни подред (повторяемо, вмногократно), по време на работа или два часа преди да отиде на работа.

За хазартна зависимост се задава въпрос дали последните 60 дни в рамките на едно денонощие е залагал суми над сумата която той ви посочи и то многократно в: интернет залози, тото, еврофутбол, машинки, казино, черно тото, лотарийни билети и прочее хазартни игри. Така ще разберете дали изследваният кандидат служител има проблеми с хазарта и в каква степен. Защото ако е получавал 1000 лв. заплата, а е залагал последните 60 дни и то многократно над 500 лв. и ако при въпроса за кредитната задлъжнялост посочи високи суми, при този кандидат има потенциална опасност за кражби от работно място, корупция, криминални прояви и прочее.

За кредитната задлъжнялост питаме в релевантния въпрос – дали в момента плаща месечни вноски или трябва да ги плаща, но не ги е платил по кредити на сума над тази която ви обяви по ипотека, потребителски кредит, лизинг, бързи кредити, на лихвари с висок процент.

Так се получава една изключително обективна картина (профил) на изследвания кандидат служител относно актуалните му зависимости.

Тази изключително важна информация за личността не може да се получи посредством друг изследователски метод, който би бил по-ефективен, бърз, достоверен, конкретен и нескъп от полиграфския, защото последният включва в себе си наред с психологически и психофизиологичен научен критерий за диагностика (достоверност, истинност, закономерност, детерминираност, характеристика) на поведението на личността!

б) рискови поведения: криминално минало, нагласа за постоянна заетост, обвързаност с конкурентна структура и недоброжелатели на фирмата

Липсата на криминални прояви в предишна месторабота също лесно може да се провери, поставяйки му въпроса, дали последните 2 години е присвоявал от предишна месторабота многократно стоки или пари, в схема или сам и то на стойност над сумата която той ви сподели. По този начин с увереност можем да (прогнозата е с голяма степен на достоверност) изключим такива да се проявят и в бъдещето поведение на кандидат служителя вече на новото му работно място, при професионалната му реализация във фирмата. По подобен начин се определя и намерението му за постоянна заетости като се запита дали е взел решение да работи тази работа или дали не е обещал на друг работодател тайно да работи в неговата фирма. А дали е обвързан с конкурентна служба се проверява с въпроса дали е провел предварителен разговор с представител на конкурентна структура и обещал да му дава конфиденциална информация за фирмата. може да се провери дали е обвързан с криминални структури или други недобрежелатели, дали предава информация на структури за сигурност и т.н.

в) при реподбора, тъй като се касае за проверки на служители, които трябва да заемат друга длъжност (позиция)

С полиграфа се задават въпроси за кражби от месторабота, а не се проверява криминално минало преди постъпване на работа. Въпросите за зависимост са като при подбора на кандидат служители т. 2 а). може да се задават и въпроси по т.2 б), когато те представляват интерес за работодателя или отговарящия ръководител.

3. Превантивни („изпреварващи“ и „въздържащи проявата“ на събитието) или комбинирани изследвания (т.3+т.1; т.3+т.2)
а) проверка на зависимости, рискови поведения, и прочее теми, описани в т. 2  а) и б) (подбор и реподбор) .

Подобни изследвания фирмата поръчва на полиграфистите, когато:
1) има съмнения за злоупотреби, кражби, подготовка на саботажи или подобни, но няма по-сигурни конкретни данни;
2) ръководството на фирмата желае да приложи полиграфа превантивно – спрямо негативни събития, произшествия, инциденти, които евентуално биха настъпили с голяма или значима степен на  вероятност;
3) ръководството на фирмата, желае да въздържа служителите от негативни действия срещу фирмата, тъй като те са неминиуми, случват се непрекъснато и ако не може да се ликвидират изцяло, поне може да се държат в някаква допустима, минимална, степен на проява.
Някои по-големи фирми са ни споделяли, че има изключителен ефект от профилактичните полиграфски проверки, констатирали са 2-5 % спад на липсите, при ревизии. Представете си че оборота на тези фирми е повече от милион! Цената, например, на 50 изследвани лица е 3000 лв, времето за изследване при двама полиграфисти е 9 работни дни – имаме пропорция (съотношение) от 1: 6, дори 1:15 на разхода за изследването към величината на щетата. Към този позитивен ефект се добавят и констатираните нереализирани, но планирани, своевременно спрени щети (прекратяването на сигурни бъдещи щети!) от негативни действия (кражби, изтичане на информация, саботажни и други злонамерени действия), спрямо инетресите на фирмата, които на практика представляват, в някои случаи, неоценими като стойност ползи за ползващата превентивна полиграфска проверка фирма. Фирмата може да извлече ползи от превантивната проверката на персонала, благодарение на предимствата на полиграфския метод: Голям времеви обхват на проверяваните в миналото негативни действия – десетилетия; възможност да се проверят множество теми, или различни по вид негативни действия; възможност за проверка на негативни действия при които отсъстват всякакъв вид косвени и директни следи, улики и документи,  информации ипрочее. 

б) въпросите за инциденти, които са станали преди назначената профилактичната проверка с полиграф (т.3 +т.1 – инциденти).

Наред с превантивното изследване могат да се зададат и включат във въпросника за превантивното изследване и въпроси,  задаващи се при  полиграфско вътрешно фирмено (организационно) разследване –  т.1 – за  събития (негативни действия), реализирани преди провеждането на превантивното изследване с полиграф,  при които не е предприето разследване в нито една от възможните форми,  или е предприето разследвания от други структури, чиито резултати не са били задоволителни за ръководството, което ги е поръчало.
Когато ръководството на фирмата (организацията), явяваща се поръчител на превантивното изследване иска да провери дали служителите страдат от нежелани зависимости или са проявяват рискови поведения, и такива тестове не са извършвани при подбора на персонала, към въпросника за превантивно изследване може да се добавят и релевантни въпроси (хипотези),  отнасящи се към инструментариума на полиграфско изследване при подбор на персонал – т.1 а и ребодбор

институтипроведено от други институци в  хорми н аизследвания  въпросите за зависимости, рискови поведения, акцентуация, формулирани в т.2 (подбор и реподбор) може да се проведат проверки и зададат въпроси свързани с инциденти, формулирани в т.1 а) и б).

Разбира се какви въпроси и теми ще бъдат поставени за проверка от полиграфа решава поръчителят, който се явява упълномощен представител на фирмата (специалист по сигурност, административен директор, шеф личен състав, собственик, съдружник или друг упълномощен от фирмата ръководител) .